Optimal tradeoff between exposed and hidden nodes in large wireless networks

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal tradeoff between exposed and hidden nodes in large wireless networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen