Optimal suspicion functions for Tardos traitor tracing schemes

J. Oosterwijk, B. Skoric, J.M. Doumen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal suspicion functions for Tardos traitor tracing schemes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie