Optimal straight-line labels for island groups

A.I. van Goethem, M.J. van Kreveld, Andreas W. Reimer, M. Rylov, B. Speckmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstract

45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal straight-line labels for island groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen