Optimal start-up and operation policy for an ultrafiltration membrane unit in whey separation

M.B. Saltik, L. Ozkan, M. Jacobs, A. van der Padt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal start-up and operation policy for an ultrafiltration membrane unit in whey separation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen