Optimal sizing of waste heat recovery systems for dynamic engine conditions

E. Feru, S.K. Goyal, F.P.T. Willems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

69 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal sizing of waste heat recovery systems for dynamic engine conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen