Optimal sizing and siting of distributed generation and EV charging stations in distribution systems

Ozan Erdinc, Akin Tascikaraoglu, Nikolaos G. Paterakis, Ilker Dursun, Murat Can Sinim, Joao P.S. Catalao

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal sizing and siting of distributed generation and EV charging stations in distribution systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen