Optimal scheduling of switched FlexRay networks

T. Schenkelaars, H.G.H. Vermeulen, K.G.W. Goossens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal scheduling of switched FlexRay networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science