Optimal rate allocation for adaptive wireless video streaming in networks with user dynamics

V. Joseph, S.C. Borst, M.I. Reiman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal rate allocation for adaptive wireless video streaming in networks with user dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen