Optimal paths for variants of the 2D and 3D reeds-shepp car with applications in image analysis

R. Duits, S.P.L. Meesters, J.-M. Mirebeau, J.M. Portegies

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal paths for variants of the 2D and 3D reeds-shepp car with applications in image analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen