Optimal packet-to-slot assignment in mobile telecommunications

P. Detti, C.A.J. Hurkens, A. Agnetis, G. Ciaschetti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal packet-to-slot assignment in mobile telecommunications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen