Optimal overlapping and functional interaction in product development

J. Lin, K.H. Chai, A.C. Brombacher, Y.S. Wong

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  35 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal overlapping and functional interaction in product development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen