Optimal operation and control of fluidized bed membrane reactors for steam methane reforming

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal operation and control of fluidized bed membrane reactors for steam methane reforming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen