Optimal multivariable control of a wind turbine with variable speed

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal multivariable control of a wind turbine with variable speed'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen