Optimal morphs of planar orthogonal drawings II

Arthur van Goethem, Bettina Speckmann, Kevin Verbeek

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal morphs of planar orthogonal drawings II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Agricultural and Biological Sciences