Optimal manufacturable CNN array size for time multiplexing schemes

Gunhee Han, J. Pineda de Gyvez, E. Sanchez-Sinencio

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  122 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal manufacturable CNN array size for time multiplexing schemes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen