Optimal joint rate and power allocation in CDMA networks

R.J. Boucherie, A.I. Endrayanto, A.F. Gabor

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal joint rate and power allocation in CDMA networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen