Optimal inventory policies with non-stationary supply disruptions and advance supply information

B. Atasoy, R. Güllü, T. Tan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal inventory policies with non-stationary supply disruptions and advance supply information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Kunst en humaniteit

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen