Optimal interpolation schemes for particle tracking in turbulence

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal interpolation schemes for particle tracking in turbulence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie