Optimal FCFS allocation rules for periodic-review assemble-to-order systems

K. Huang, A.G. Kok, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
211 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal FCFS allocation rules for periodic-review assemble-to-order systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen