Optimal fault signal estimation

A.A. Stoorvogel, H.H. Niemann, A. Saberi, P. Sannuti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal fault signal estimation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.