Optimal experiment design for targeting specific predictions of interest

J. Vanlier, C.A. Tiemann, P.A.J. Hilbers, N.A.W. Riel, van

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the Workshop Parameter Estimation and Uncertainty Analysis in Systems Biology, 7 June 2012, Eindhoven
  RedacteurenN.A.W. Riel, van
  Plaats van productieEindhoven
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit