Optimal display-ad allocation with guaranteed contracts and supply side platforms

Jason Rhuggenaath (Corresponding author), Alp Akcay, Yingqian Zhang, Uzay Kaymak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
151 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal display-ad allocation with guaranteed contracts and supply side platforms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance

Earth and Planetary Sciences