Optimal dispatch of an electricity supply system, using Digsilent and Matlab

C. Rimboi

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTU/e
Aantal pagina's99
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit