Optimal design of a pot core rotating transformer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
812 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal design of a pot core rotating transformer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering