Optimal design of a multi-product biorefinery system

E. Zondervan, M. Nawaz, A.B. Haan, de, J. Woodley, R. Gani

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  147 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1752-1766
  Aantal pagina's15
  TijdschriftComputers and Chemical Engineering
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit