Optimal control of the gearshift command for hybrid electric vehicles

D.V. Ngo, T. Hofman, M. Steinbuch, A.F.A. Serrarens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

97 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal control of the gearshift command for hybrid electric vehicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen