Optimal control of diesel engines with waste heat recovery systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal control of diesel engines with waste heat recovery systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen