Optimal control for non-exponentially stabilizable spatially invariant systems with an application to vehicular platooning

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal control for non-exponentially stabilizable spatially invariant systems with an application to vehicular platooning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde