Optimal control based seizure abatement using patient derived connectivity

Peter N. Taylor (Corresponding author), Jijju Thomas, Nishant Sinha, Justin Dauwels, Marcus Kaiser, Thomas Thesen, Justin Ruths

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal control based seizure abatement using patient derived connectivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience