Optimal blind-source-separation filtering for ultrasound clutter suppression: application to ultrasound localization microscopy and speckle tracking

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal blind-source-separation filtering for ultrasound clutter suppression: application to ultrasound localization microscopy and speckle tracking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie