Optimal allocation and classification in multi-agent systems: with applications in precision agriculture

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

351 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Heemels, W.P.M.H. (Maurice), Promotor
  • van de Molengraft, M.J.G. (René), Promotor
  • Guerreiro Tomé Antunes, Duarte J., Co-Promotor
Datum van toekenning16 okt. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5126-2
StatusGepubliceerd - 16 okt. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit