Optimaal ronden : MacCready of final glide

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)44-47
TijdschriftThermiek
Volume2
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit