Optimaal ontwerp van proces en informatiesysteem: een manifest voor een focus op het product

H.A. Reijers, K. Voorhoeve

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

no abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)50-57
TijdschriftInformatie
Volume42
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit