Optical waveguide focusing system with short free-working distance

Haifeng Wang, F.H. Groen, S.F. Pereira, J.J.M. Braat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical waveguide focusing system with short free-working distance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie