Optical temperature sensing of piezoelectric Er3+-doped (Ba0.97Ca0.03)(Sn0.06Ti0.94)O3 ceramic

W. Mao, Y. Jia, J. Wu, Y. Xie, Z. Wu, J. Han, M. He

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The up-conversion optical emission temperature sensing of Er3+-doped (Ba0.97Ca0.03)(Sn0.06Ti0.94)O3 piezoelectric ceramic prepared via a conventional solid-state reaction method has been investigated in a range of 83-503K. There is a good linear relationship between the logarithm of the fluorescence intensity ratio of the green up-conversion emissions at 525nm and 550nm peaks (Ln(I525/I550)) and the inverse of temperature (1/T). The maximum temperature sensitivity was found to be approximately 0.0051k-1, suggesting that Er3+-doped (Ba0.97Ca0.03)(Sn0.06Ti0.94)O3 ceramic possesses potential application in optical non-contact temperature sensing.

Originele taal-2Engels
Artikelnummer1650060
Aantal pagina's5
TijdschriftFunctional Materials Letters
Volume9
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2016

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical temperature sensing of piezoelectric Er<sup>3+</sup>-doped (Ba<sub>0.97</sub>Ca<sub>0.03</sub>)(Sn<sub>0.06</sub>Ti<sub>0.94</sub>)O<sub>3</sub> ceramic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit