Optical properties of direct band gap group IV semiconductors

Alain Dijkstra

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Haverkort, Jos E.M., Promotor
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
Datum van toekenning28 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5258-0
StatusGepubliceerd - 28 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift. - Embargo 1 year, pdf open access 28-5-2022.

Citeer dit