Optical properties (bidirectional reflection distribution functions) of velvet

Rong Lu, Jan J. Koenderink, Astrid M.L. Kappers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

77 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical properties (bidirectional reflection distribution functions) of velvet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie