Optical phase-modulated radio-over-fiber links with K-means algorithm for digital demodulation of 8PSK subcarrier multiplexed signals

Neil Guerrero Gonzalez, Darko Zibar, Xianbin Yu, I. Tafur Monroy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical phase-modulated radio-over-fiber links with K-means algorithm for digital demodulation of 8PSK subcarrier multiplexed signals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen