Optical performance monitoring from FIR filter coefficients in coherent receivers

F.N. Hauske, J.C. Geyer, M. Kuschnerov, K. Piyawanno, T. Duthel, C.R.S. Fludger, D. Borne, van den, E.D. Schmidt, B. Spinnler, H. Waardt, de, B. Lankl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical performance monitoring from FIR filter coefficients in coherent receivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen