Optical performance monitoring from FIR filter coefficients in coherent receivers

F.N. Hauske, J.C. Geyer, M. Kuschnerov, K. Piyawanno, T. Duthel, C.R.S. Fludger, D. Borne, van den, E.D. Schmidt, B. Spinnler, H. Waardt, de, B. Lankl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
251 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical performance monitoring from FIR filter coefficients in coherent receivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics