Optical packet routing in IP-over-WDM networks deploying two-level optical labeling

A.M.J. Koonen, G. Morthier, J.G.L. Jennen, H. Waardt, de, P. Demeester

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

81 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical packet routing in IP-over-WDM networks deploying two-level optical labeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Computer Science