Optical neural network based on laser diode longitudinal modes

E.C. Mos

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

739 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Khoe, G.D. (Djan), Promotor
  • van Bokhoven, Wim, Promotor
  • Schleipen, Jean J.H.B., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning7 sep. 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1650-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit