Optical label switched networks: Laboratory trial and network emulator in the IST-STOLAS project

Idelfonso Tafur Monroy, Erik Van Breusegem, Ton Koonen, Juan Jose Vegas Olmos, Johan Van Berkel, Jean Jennen, Christophe Peucheret, Evi Zouganeli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This article reviews the performance of an optical-label-controlled packet routing node as implemented in the European FP5-IST STOLAS project including a set of general engineering rules. Experimental networking scenarios and results from a STOLAS based network emulator supporting optical overspill routing are presented.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-50
Aantal pagina's8
TijdschriftIEEE Communications Magazine
Volume44
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2006

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical label switched networks: Laboratory trial and network emulator in the IST-STOLAS project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit