Optical frequency multiplication using fibre ring resonator

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
151 Downloads (Pure)

Samenvatting

High-order microwave harmonics are generated using a fibre ring resonator based on optical frequency multiplication using low frequency electronics of 1 GHz, thereby allowing transmissions of 20MS/s 64-QAM signals over singlemode, multimode and plastic optical fibres.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)781-783
Aantal pagina's3
TijdschriftElectronics Letters
Volume46
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical frequency multiplication using fibre ring resonator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit