Optical frequency comb generation and its applications

Sylwester Latkowski, Prince Anandarajah

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit