Optical fiber mechanical reliability

W. Griffioen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

1848 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, G. (Bert), Promotor
Datum van toekenning25 apr 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0494-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit