Optical emission spectroscopy as a diagnostic for plasmas in liquids : opportunities and pitfalls

P.J. Bruggeman, T. Verreycken, M.À. González, J.L. Walsh, M.G. Kong, C. Leys, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

124 Citaties (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical emission spectroscopy as a diagnostic for plasmas in liquids : opportunities and pitfalls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie