Optical devices and subsystems for few- and multi-mode fiber based networks

H. Chen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1548 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Koonen, A.M.J. (Ton), Promotor
  • Okonkwo, Chigo M., Promotor
Datum van toekenning8 mei 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3618-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit