Optical detection of the magnetization precession : choreography on a sb-nanosecond timescale

C. Jozsa

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

251 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Koopmans, Bert, Promotor
  • de Jonge, Wim, Promotor
  • Kohlhepp, Jürgen T., Co-Promotor
Datum van toekenning9 jan 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2391-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit