Optical constants of graphene measured by spectroscopic ellipsometry

J.W. Weber, V.E. Calado, M.C.M. Sanden, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

309 Citaten (Scopus)
720 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical constants of graphene measured by spectroscopic ellipsometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie